พิธีปล่อยขบวนรถ “ชาวเชียงใหม่ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100%”

  
    
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีปล่อยขบวนรถ “ชาวเชียงใหม่ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100%” รณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
พลตำรวจตรีมนตรี สัมปุณนานนท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถ “ชาวเชียงใหม่ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100%” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมีเป้าหมายให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ทุกคน ต้องสวมหมวกนิรภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางภายใต้กรอบทิศทางการดำเนินงาน และการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ซึ่งการใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นด้วยสภาพการจราจรในเมืองใหญ่ที่มีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นคับคั่ง รถจักรยานยนต์จึงเป็นพาหนะที่มีผู้ใช้มากที่สุด เพราะมีความสะดวก ประหยัด และรวดเร็วในการเดินทาง แต่อันตรายของอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ก็มีสูงเช่นกัน
การปล่อยแถวรณรงค์ “ชาวเชียงใหม่ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100%” จึงเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ สวมหมวกนิรภัย เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ตลอดจนลดความสูญเสียจากการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ผ่านกิจกรรมรณรงค์ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ก่อนที่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยอย่างจริงจัง คือ “การจับ ปรับจริง” ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป
 
25 กุมภาพันธ์ 2558 , 17:27 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-หทัยพรรณ สวท.เชียงใหม่