กฟผ.พร้อมดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

  
     กฟผ. น้อมรับคำตัดสินในคดีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และจะดำเนินการจ่ายเงินโดยเร็วที่สุด ตามคำพิพากษาของศาล ถือเป็นการยุติปัญหาในอดีต และจะร่วมกับชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องต่อไป
นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะโฆษก กฟผ. เปิดเผยภายหลังทราบคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ในคดีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ว่า กฟผ. น้อมรับคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด และพร้อมจะดำเนินการจ่ายเงินโดยเร็วที่สุด ตามรายละเอียด คำพิพากษาของศาล ซึ่ง คำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดในวันนี้ ถือเป็นการยุติปัญหาในอดีต และเป็นนิมิตหมายในการร่วมมือกับชุมชน ซึ่งเปรียบเสมือนเพื่อนบ้านของเรามากว่า 30 ปี ในการเดินหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนแม่เมาะอย่างต่อเนื่อง และจะมีเรื่องราวดี ๆ ของแม่เมาะ ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ สู่สังคมต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2541 เป็นต้นมา โรงไฟฟ้าแม่เมาะไม่มีการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์สู่บรรยากาศเกินกว่ามาตรฐาน นอกจากนี้ กฟผ. ก็มิได้ละเลยผู้ป่วย โดยดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแม่เมาะแก่ผู้ป่วยทั้งหมด
สำหรับคดีดังกล่าวเริ่มมีการฟ้องร้องตั้งแต่ปี 2547 เป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว ล่าสุดศาลปกครองสูงสุดได้อ่านคำพิพากษา คดีถึงที่สุดให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะจ่ายเงินชดเชยค่าเสื่อมสมรรถภาพสุขภาพและอนามัยให้กับผู้ป่วยมลพิษแม่เมาะที่มีใบรับรองแพทย์จำนวน 131 ราย รายละ 1 หมื่น ถึง 2 แสน 4 หมื่น 6 พัน 9 ร้อยบาท ตามระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่
 
25 กุมภาพันธ์ 2558 , 18:28 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่