พิธีลงอักขระแผ่นทองเพิ่มความศักดิ์สิทธิก่อนจะนำไปเป็นมวลสารเททองหล่อพระอินทร์เป่าสังข์ สัญลักษณ์กรมประชาสัมพันธ์

  
    พระครูสิทธิปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสันก้างปลา ทำพิธีลงอักขระแผ่นทองเพิ่มความศักดิ์สิทธิก่อนจะนำไปเป็นมวลสารเททองหล่อพระอินทร์เป่าสังข์ สัญลักษณ์กรมประชาสัมพันธ์
นางศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำแผ่นทองไปถวายพระครูสิทธิปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสันก้างปลา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำพิธีลงอักขระแผ่นทองคำ เพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะนำไปทำพิธีหล่อองค์พระอินทร์เป่าสังข์ สัญลักษณ์กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดสร้างเป็นที่ระลึกให้กับส่วนราชการ องค์กรเอกชน ผู้มีอุปการคุณต่อกรมประชาสัมพันธ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลักษณะรูปหล่อองค์ลอยเนื้อทองเหลือง แผ่นทองคำดังกล่าวกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศและสำนักประชาสัมพันธ์เขต นำไปนิมนต์เกจิอาจารย์ที่เคารพนับถือแต่ละจังหวัดลงอักขระพระพุทธคุณ เมตตา บารมี แคล้วคลาดปลอดภัยบนแผ่นทองเหลือง โดยประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำไปนิมนต์พระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง สิริมังคโล) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ลงอักขระด้วยส่วนหนึ่ง โดยแผ่นทองทั้งหมดจะไปรวมกันที่กรมประชาสัมพันธ์เพื่อทำพิธีหล่อองค์อินทร์ต่อไป
พระอินทร์เป่าสังข์ เป็นสัญลักษณ์ของกรมประชาสัมพันธ์ ตามคติในวรรณคดีโบรานที่ว่า พระอินทร์ชื่อปาญจนันท์ มีหน้าที่เป่าสังข์ปลุกพระนารายณ์ให้ตื่นจากบรรทมสินธุ์ในสะดือทะเลเพื่อขึ้นมาปราบเหตุร้ายต่างๆ ในโลก และโดยความเชื่อในศาสนาฮินดู สังข์ถือเป็นมงคลสามประการคือ ถือกำเนิดจากพระพรหม ท้องสังข์เคยเป็นที่ซ่อนคัมภีร์พระเวท และตัวสังข์มีรอยนิ้วพระหัตถ์ของพระนารายณ์ ในพิธีทางศาสนาพราหมณ์ จึงมีการเป่าสังข์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย สอดคล้องกับหลักการประชาสัมพันธ์ ที่เป็นการเผยแพร่ชี้แจงประชาชนให้เข้าใจอย่างกว้างขวาง และสร้างความเข้าใจอันดี จึงเปรียบได้กับการเป่าสังข์เพื่อเรียกประชุมของเทวดา ตราสัญลักษณ์นี้ใช้สีม่วงเป็นสีหลักของตรา ซึ่งเป็นสีของงานประชาสัมพันธ์ และใช้มาจนกระทั่งเป็นกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน
สำหรับพระครูสิทธิปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสันก้างปลา เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน เชตุพนศึกษา ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีพระเณรศึกษานับพันคน และเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาวาบวร์ก ประเทศเยอรมันนี และเป็นอาจารย์สอนสมาธิสายเมตตา ธรรม ปัญญา ที่มีศิษยานุศิษย์จากทั่วประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์จะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เช่าองค์พระอินทร์เป่าสังข์ไว้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยจะเปิดให้จองช่วงเดือนมีนาคม 2558 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์หมายเลข 053-112740 ในวันและเวลาราชการ
 
26 กุมภาพันธ์ 2558 , 13:55 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่