พิธีมอบประกาศนียบัตรแกนนำนักเรียนต้านยาเสพติดระดับประถมศึกษา

  
    ตำรวจภูธรแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อบรมแกนนำนักเรียนต้านยาเสพติดระดับประถมศึกษา เพื่อต่อต้านยาเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน หรือ D.A.R.E. ประเทศไทย
จากนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ต้องการให้ดำเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดกับเด็กนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อควบคุมการขยายตัวและแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้จากตำรวจที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตำรวจแดร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรสากลที่มีต้นแบบจากตำรวจเมืองลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา พร้อมได้รับความรู้จากสื่อและอุปกรณ์การสอนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ผ่านการอบรมระยะเวลา 13 ชั่วโมง ล่าสุดพันตำรวจโทหญิง ดาวลอย ดุมกลาง สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน หรือ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) ประเทศไทย พร้อมมอบประกาศนียบัตร ให้กับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการอบรม จากโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง และโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 60 คน การอบรมดังกล่าวมุ่งหวังว่าเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นแกนนำสำคัญที่จะขยายผลไปยังกลุ่มนักเรียนให้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด และสร้างค่านิยมใหม่ให้เด็กนักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด
 
26 กุมภาพันธ์ 2558 , 15:22 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่