จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มการใช้เทคโนโลยีช่วยในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2558

  
    
จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มการใช้เทคโนโลยีช่วยในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2558 ย้ำทุกฝ่ายร่วมมือกันป้องกันปัญหา แม้ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศยังไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่ก็ยังอยู่ในระยะเสี่ยง
นายจงคล้าย วรพงศธร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เผยถึงสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศไม่เกิน 10 ไมครอน(pm10) ยังไม่เกินค่ามาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปีนี้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) หรือ GISDA มาประจำอยู่ ซึ่งทาง GISDA ได้ติดตามสภาพหมอกควันในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังมีการสร้างกลุ่มไลน์นายอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เข้ามารายงานสภาพปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าปฏิบัติการดับไฟได้อย่างทันท่วงที สำหรับการจับกุมผู้เผาป่านั้น ในพื้นที่อำเภออมก๋อยมีการจับกุมไปแล้ว 1 ราย ปีนี้ เข้มงวดการบังคับกฎหมายมาก ทั้งนี้ จังหวัดลำปางมีค่า pm10 เกินค่ามาตรฐานมาแล้วหลายวัน เชียงใหม่ เชียงราย ต้องเฝ้าจับตา เนื่องจาก ลมมักพัดจากจังหวัดโซนใต้มาหาโซนเหนือ และมักจะมีปริมาณค่าฝุ่นละอองในอากาศสูงสุดช่วงกลางเดือนมีนาคมทุกปี
ด้านสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตั้งแต่เข้าสู่ระยะ 60 วันของการเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 / 2 อำเภอที่มีจุดความร้อน(HotSpot) เพิ่มขึ้น คือ อำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่แตง ต้องช่วยกันแก้ไข เพราะปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ไม่กระทบเฉพาะสุขภาพประชาชน แต่เป็นปัญหาบั่นทอนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วย เพราะเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากในแต่ละปี
 
26 กุมภาพันธ์ 2558 , 17:41 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-หทัยพรรณ สวท.เชียงใหม่