ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ารับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

  
    ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ารับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้น ต้องบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน ต้องติดตามเรื่องที่รับร้องเรียนไปเป็นระยะ
นายสง่า บัวระดก รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เปิดทำการมาว่า ตั้งแต่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่เปิดดำเนินการมา มีผู้มาร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ แล้วเกือบ 1,900 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นความเดือดร้อนทั่วไป รองลงมา คือ ขอความช่วยเหลือและการกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐตามลำดับ เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์มีเรื่องร้องเรียนกว่า 150 เรื่อง ดำเนินการยุติแล้ว 23 เรื่อง อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง 128 เรื่อง โดยนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะมีหน้าที่คอยรับฟังปัญหาและข้อระบายของประชาชนแล้ว ยังต้องรีบดำเนินการส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด ต้องมีการติดตามผล เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาล มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
สำหรับช่องทางการร้องเรียนของประชาชน ประชาชนมีการร้องเรียนผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มากที่สุด รองลงมา คือ ผ่านตู้ ปณ.1111 และเว็บไซต์ ส่วนทางคอลเซ็นเตอร์ของจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลข 1567 ก็มีการร้องเรียนเป็นระยะ นอกจากนั้น ประชาชนยังเข้ามาใช้บริการชำระค่าไฟฟ้า น้ำประปา ชำระภาษีรถยนต์และจักรยานยนต์ จำนวนมากทุกเดือน
 
27 กุมภาพันธ์ 2558 , 15:58 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่