ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดหมายสภาพอากาศเดือนมีนาคมนี้

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดหมายสภาพอากาศของภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมีนาคม 2558 ครึ่งแรกของเดือนยังคงมีอากาศหนาวเย็น ส่วนครึ่งหลังของเดือนหลายพื้นที่จะเริ่มร้อน อุณหภูมิจะสูงได้ถึง 35-40 องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ
นายวรพจน์ คุณาวิวัฒนางกูร ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กล่าวถึงการคาดหมายลักษณะอากาศในเดือนมีนาคม 2558 ของภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ช่วง 15 วันแรกของเดือน ความกดอากาศสูง มวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลงจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ทำให้ประเทศไทยตอนบน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะยังคงมีอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้า ส่วนกลางวัน อากาศจะร้อน อุณหภูมิอยู่ที่ 33-35 องศาเซลเซียส ตามเทือกเขาและยอดดอย สภาพอากาศจะยังคงหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิอยู่ที่ 8 – 15 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงครึ่งหลังของเดือน จะเริ่มมีอากาศร้อน หย่อมความกดอากาศต่ำ จากประเทศอินเดียเคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางด้านตอนบน ประกอบกับมีลมทางด้านทิศใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมที่พัดมาจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย เข้ามาพัดปกคลุมแทนที่ ทำให้บริเวณภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปในช่วงตอนกลางวัน กับจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด 35 – 40 องศาเซลเซียส ในหลายพื้นที่ภาคเหนือ
สำหรับลักษณะอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันยังคงหนาวเย็น และจะหนาวเย็นยาวนานไปจนถึงเดือนมีนาคม 2558
 
27 กุมภาพันธ์ 2558 , 15:58 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่