คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานครบรอบ 11 ปี การจัดงาน ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย

  
     รศ.ธีระ วิสิทธิพานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ครบรอบ 11 ปีการจัดงาน ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย ของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์ และเครือข่ายเกษตรกรผักปลอดสารพิษลุ่มนำ้ปิง มีการจำหน่ายพืชผักและผลิตภัณฑ์ อาหารพื้นบ้านปลอดสารพิษ รวมทั้ง สินค้าธงฟ้าราคาถูก และบริการเจาะตรวจสารพิษในเลือดแก่ประชาชนทั่วไปฟรี
สำหรับตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย จะมีทุกวันเสาร์ ใน สถานีวิจัยแม่เหียะ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และทุกวันพุธ บริเวณ กาดวัฒนธรรมเกษตร หน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ติดร้านโครงการหลวง ก็ขอเชิญ ประชาชนทั่วไปเที่ยวชม และเลือกซื้อได้ในราคาประหยัด
 
28 กุมภาพันธ์ 2558 , 13:06 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่