ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เร่งขยายพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารเพิ่มขึ้น ภายใต้แนวคิดการเป็นประตูสู่วัฒนธรรมล้านนา หลังจำนวนผู้โดยสารในปี 2557 พุ่งสูงถึงกว่า 6.63 ล้านคน

  
     ​ ​นาวาอากาศเอก สมัย จันทร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวในโอกาสครบรอบ 27 ปี การดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นท่าอากาศยาน 1 ใน 6 แห่ง ภายใต้การกำกับดูแลของการ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีอัตราการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่ไม่ได้หยุดนิ่งในการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้คุณภาพการให้บริการ ในระดับสากล และมาตรฐานความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และจากปริมาณ ผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น ทำให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ต้องเตรียมแผนการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัว ของการเดินทาง รวมถึงเพิ่มคุณภาพในการให้บริการในอนาคต โดยมีโครงการสำคัญที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 ประกอบด้วย การขยายลานจอดอากาศยานขนาดใหญ่จำนวน 1 หลุมจอด หรือหลุมจอดอากาศยานขนาดเล็ก 3 หลุมจอด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ แผนระยะสั้น อยู่ระหว่างการออกแบบ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2558 ประกอบด้วย ขยายห้องผู้โดยสารขาออกในประเทศ ประมาณ 400 ตารางเมตร ขยายห้องผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประมาณ 350 ตารางเมตร แผนระยะกลาง อยู่ระหว่างการพิจารณาขอจัดตั้งงบประมาณ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2559 ประกอบด้วย ​ ขยายห้องผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ประมาณ 1,600 ตารางเมตร ปรับปรุง Bus Gate สายพานลำเลียงกระเป๋า 1 สายพาน ขยายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประมาณ 20,000 ตารางเมตร พร้อมสายพายลำเลียงกระเป๋า 2-3 สายพาน และสะพานเทียบอากาศยาน 2 สะพาน งานก่อสร้างพื้นที่ลานจอดรถยนต์ 320 คัน อยู่ระหว่างการออกแบบ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2558
​ทั้งนี้หลังจากโครงการพัฒนาฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ เชื่อว่าจะทำให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการในทุกๆ ด้าน ภายใต้แนวคิดการเป็นประตู สู่วัฒนธรรมล้านนา : Gateway to Lanna Heritage โดยมีเป้าหมายติด 1 ใน 25 ท่าอากาศยานที่มีคุณภาพการให้บริการ ที่ดีที่สุดในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ​
 
28 กุมภาพันธ์ 2558 , 13:56 น. , อ่าน 1170  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่