นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ ได้รับเลือกให้เป็นประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่สมัยที่ 20

  
     นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ ได้รับเลือกให้เป็นประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่สมัยที่ 20 แทนนายเฉลิมชาติ นครังกุล ที่หมดวาระลง
ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมมีมติเลือกนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่สมัยที่ 20 ต่อจากนายเฉลิมชาติ นครังกุล ประธานหอการค้าเชียงใหม่สมัยที่ผ่านมา จากวิธีโหวตเลือกจากคณะกรรมการ 31 คน และผู้สมัคร 36 คน
สำหรับนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ เคยดำรงตำแหน่งรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่สมัยที่ผ่านมา เป็นอดีตรองนายกเทศมนตรีนครีเชียงใหม่ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย 2 สมัย อดีตผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ สมรสกับนายกวินธร วงศ์ลือเกียรติ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่
 
28 กุมภาพันธ์ 2558 , 20:19 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่