กองพลทหารราบที่ 1 เปิดจำหน่ายผักปลอดสารพิษให้กับประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาด

  
    กองพลทหารราบที่ 1 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดจำหน่ายผักปลอดสารพิษให้กับประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาด ในโครงการ 7 ค่าย 9 หน่วย ร่วมด้วยช่วยรัก ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
ที่บริเวณลานกาแฟทุ่งดอนแก้ว อาคารกองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลตรีสุทัศน์ จารุมณี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เป็นประธานเปิดโครงการ 7 ค่าย 9 หน่วย ร่วมด้วย ช่วยรัก ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายในงานมีการจำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษที่ทางทหารได้ร่วมกันปลูกภายในค่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 กล่าวว่า การดำเนินการเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษมาจำหน่ายครั้งนี้ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทหารดำเนินการเปิดตลาดทหาร ซึ่งเป็นตลาดที่จำหน่ายพืชผักและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงได้ดำเนินการในแนวคิด ตลาดทหาร มาตรฐานชาวบ้าน ราคาติดดิน และเป็นการรับข้อสั่งการจากผู้บัญชาการทหารบกที่ให้หน่วยทหารที่มีพื้นที่พอจะจัดระเบียบและทำเกษตรกรรมได้ ทำการปลูกผักที่ปลอดสารพิษสำหรับบริโภคเพื่อสุขภาพและหากมีมากก็ให้ออกมาจำหน่ายในราคาที่ไม่แพง สำหรับการดำเนินการโครงการนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยทหารที่อยู่ชานเมือง จำนวน 7 ค่าย หรือเรียกว่า 7 Friendship โดยกองพลทหารราบที่ 7 ได้รับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและได้ดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีรวมถึงผู้บัญชาการทหารบก นอกจาก 7 Friendship หรือ 7 ค่ายชานเมืองนี้แล้ว ยังมีอีก 2 หน่วยที่อยู่ในตัวเมืองที่ได้เข้าร่วมโครงการที่จัดขึ้นจึงเป็น 7 Friendship plus 2 ซึ่งผักทุกชนิดที่นำมาวางจำหน่ายในครั้งนี้ปลอดสารพิษ ไม่มีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก
 
1 มีนาคม 2558 , 15:55 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่