จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพหมอกควันปกคลุม

  
     จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพหมอกควันปกคลุม ค่า pm10 ที่จุดตรวจวัดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยแตะค่ามาตรฐานในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน ที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นครั้งแรก
สภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควัน โดยที่จุดตรวจวัด 2 จุด คือ ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ค่า pm10 เท่ากับ 103 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร AQI เท่ากับ 89 ขณะที่ค่า pm10 ที่จุดตรวจวัดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เท่ากับ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แตะค่ามาตรฐานในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนครั้งแรกของปีนี้ ส่วนค่า AQI เท่ากับ 100 ขณะที่จังหวัดอื่นในเขตภาคเหนือตอนบนหลายพื้นที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเกินค่ามาตรฐานเช่นกัน
สำหรับประชาชนทั่วไปเริ่มมีอาการระคายเคืองจมูกและแสบตา เนื่องจากปริมาณหมอกควันหนาปกคลุมตัวเมืองเชียงใหม่ จนไม่สามารถมองเห็นวิววัดพระธาตุดอยสุเทพได้ตลอดทั้งวัน อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับแผนสถานการณ์ โดยจังหวัดมีการดำเนินการลดปริมาณเชื้อเพลิงไปก่อนหน้านี้ในหลายพื้นที่ ส่วนในห้วง 60 วันของการเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันและไฟป่าให้ประชาชนงดการเผาทุกชนิด ติดตามคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เพราะหากมีผลกระทบถึงคุณภาพประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการด้านการดูแลสุขภาพประชาชนทันที ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มีการเตรียมแผนรองรับด้านสุขภาพประชาชนแล้วอีกทางหนึ่ง
 
1 มีนาคม 2558 , 15:56 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่