เจ้าหน้าที่ตำรวจ เริ่มปฏิบัติการจับ ปรับ จริง คุ้มเข้มกฎจราจร

  
     เจ้าหน้าที่ตำรวจ เริ่มปฏิบัติการจับ ปรับ จริง คุ้มเข้มกฎจราจร ปฏิบัติการวันแรกพบผู้กระทำผิดจำนวนมาก
ที่บริเวณถนนนิมมานเหมินทร์ สี่แยกรินคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเชียงใหม่ นำโดย พันตำรวจเอกปิยะพันธ์ ภัทรพงษ์สินธุ์ ผู้กำกับการกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจับปรับจริง เพื่อคุ้มเข้มกฎจราจร ซึ่งถือเป็นวันแรกภายหลังจากที่ได้มีการประกาศแจ้งและการทำกิจกรรมรณรงค์มาแล้วก่อนหน้านี้ โดยผลการปฏิบัติการพบว่ายังมีผู้ปฏิบัติผิดกฎจราจรทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมากกว่า 1,000 คัน ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่จักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย การฝ่าฝืนกฎจราจรอีกหลายข้อ ซึ่งภายหลังการดำเนินการจับกุมทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการเปรียบเทียบปรับทันที พบว่า มีประชาชนจำนวนมากต่อคิวเป็นแถวยาวเพื่อรอจ่ายค่าปรับตามที่ได้ระบุฐานความผิดในใบสั่ง ขณะเดียวกันก็ยังมีประชาชนจำนวนมากปฏิบัติตามกฎจราจรและคาดว่าการปฏิบัติการข้อบังคับที่ดำเนินการใช้พร้อมกันทั่วประเทศในครั้งนี้จะเป็นผลดีต่อตัวประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้แล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้กระจายกำลังประจำจุดต่างๆ ที่เป็นถนนเส้นทางหลักและแยกสำคัญๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อคอยตรวจจับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
ผู้กำกับการกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในวันนี้ถือเป็นการเริ่มปฏิบัติการอย่างจริงจังเป็นวันแรก ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ไปแล้วหลายกิจกรรมเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งการดำเนินการโครงการนี้ ได้ดำเนินการตามที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ค.ศ.2011-2020 พร้อมทั้งเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญและผลักดันเรื่องความปลอดภัยทางถนนโดยกำหนดเป็นเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 ภายในปี ค.ศ.2020
 
1 มีนาคม 2558 , 18:03 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่