ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกินค่ามาตรฐานไป 2 วันของจังหวัดเชียงใหม่ จุด Hot Spot อยู่ที่จังหวัดใกล้เคียง

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกินค่ามาตรฐานไป 2 วันของจังหวัดเชียงใหม่ จุด Hot Spot อยู่ที่จังหวัดใกล้เคียง ขณะเดียวกันเร่งเพิ่มความเข้มมาตรการแก้ปัญหา
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า จากกรณีที่เมื่อวานที่ผ่านมา (1 มี.ค.58)ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศที่จุดตรวจวัด สถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พบว่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 อยู่ที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงเกินค่ามาตรฐานเป็นครั้งแรกในรอบปี ล่าสุดเมื่อเวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา (2 มีนาคม 2558) ที่จุดตรวจวัดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยอยู่ที่ 181 ไมโคกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 163 ไมโคกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 26 ไมโคกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่พบว่าจุด Hot Spot ลดลงจากวันเสาร์ที่ผ่านมา แต่หมอกควันที่เกิดขึ้น เกิดจากการพัดมาตามลมของจังหวัดใกล้เคียงที่มีจุด Hot Spot จำนวนมาก จึงต้องเพิ่มความเข้มของมาตรการในการแก้ปัญหาในทุกพื้นที่ ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำหนังสือประสานไปยังกองทัพอากาศเพื่อขอเครื่องบิน C130 มาโปรยน้ำเพื่อลดมลพิษหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศ และเพิ่มมาตรการเอาผิดจับ ปรับจริง กับผู้เผาทุกกรณี
ในช่วงบ่ายวันนี้ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมปรับปรุงมาตรการแก้ปัญหา สำหรับผู้พบเห็นแจ้งเบาะแสผู้เผาป่า จนนำไปสู่การจับกุมดำเนินคดี จะได้รับเงินรางวัลคนละ 5 พันบาท
 
2 มีนาคม 2558 , 09:33 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่