การสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ของประเทศไทย

  
     สภานิติบัญญัติแห่งชาติเลือกจังหวัดเชียงใหม่ จัดการสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ของประเทศไทย เพื่อมุ่งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในสายตาชาวต่างชาติ เนื่องจาก จังหวัดเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวเข้าออกจำนวนมาก แนวทางที่ได้จากการสัมมนาจะนำเสนอต่อรัฐบาลต่อไป
นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดการสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ของประเทศไทย ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ของประเทศไทย สร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติ โดยพิจารณากับจังหวัดเชียงใหม่และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ว่า ควรจัดสัมมนาดังกล่าวขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพราะจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ มีชาวต่างชาติเข้ามามากทุกปี ข้อมูลที่ปรากฎในที่ประชุม จะมีการรวบรวมและส่งต่อไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ปัจจุบันมีปัญหามากมายที่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย เช่น ปัญหาอาชญากรรม การหลอกลวงนักท่องเที่ยว เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้
ด้านนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ ได้รับรางวัลระดับโลกมากมาย ในอนาคตเตรียมขยายพื้นที่ให้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อรองรับจำนวนคนเข้าออกที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้มีนักท่องเที่ยว หรือ ผู้คนเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น จังหวัดเชียงใหม่จำเป็นต้องเตรียมยุทธศาสตร์ต่างๆ ไว้รองรับ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดและประเทศ
 
2 มีนาคม 2558 , 16:34 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่