เทศบาลนครเชียงใหม่ตรวจสะพานข้ามคูเมือง เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ตรวจสะพานข้ามคูเมือง เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์วัดโลกโมฬีและวัดราชมณเฑียร 1 ใน 4 แห่งของสะพานสร้างใหม่ เพื่อลดจำนวนรถบนถนนที่เป็นสาเหตุของมลภาวะ
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะลงพื้นที่ตรวจสะพานข้ามคูเมือง เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เชื่อมวัดโลกโมฬีเชื่อมไปยังวัดราชมณเฑียร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่มีการเจริญเติบโตมาก มีจำนวนรถอยู่บนถนนจำนวนมาก ก่อให้เกิดมลภาวะแก่เมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงจัดสร้างสะพานข้ามคูเมืองใหม่อีก 4 แห่ง ได้แก่ บริเวณประตูเชียงใหม่ ประตูสวนดอก หน้าวัดโลกโมฬีและหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่เพื่อเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากบริเวณรอบคูเมือง มักมีวัดและเป็นที่ตั้งแหล่งโบราณสถานหลายแห่ง นักท่องเที่ยวจะสามารถจอดรถไว้และเดินข้ามสะพานเชื่อมต่อไปยังแหล่งประวัติศาสตร์อื่นได้ ลดจำนวนรถบนถนน ลดมลภาวะ
ก่อนหน้านี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้สร้างสะพานแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ บริเวณโรงพยาบาลสวนปรุง ตลาดสมเพชร และหน้าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินข้ามเชื่อมคูเมืองทั้ง 2 ฝั่งได้เป็นอย่างดี ลดระยะเวลาการเดินทาง
 
2 มีนาคม 2558 , 16:34 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่