หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เตรียมจัดกิจกรรมกระทรวงแรงงานพบประชาชน

  
     หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เตรียมจัดกิจกรรมกระทรวงแรงงานพบประชาชน ภายใต้แนวคิด รักแรงงานสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชัน ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2558
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวกัญจนา กลิ่นทอง แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรายการ มองเมืองเหนือ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน กระทรวงแรงงานพบประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด รักแรงงานสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชัน ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา งานดังกล่าว เป็นการบูรณาการ ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกหน่วย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง แนะนำบริการที่ดี ครอบคลุมภารกิจด้านการให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ ให้เข้าถึงการบริการของรัฐ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ โอกาสในอาชีพอย่างยั่งยืนกับประชาชน ได้รับบริการด้านแรงงานอย่างรวดเร็วทั่วถึง
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมนัดพบแรงงาน มหกรรมส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพ และทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การจัดนิทรรศการด้านแรงงาน การให้บริการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ บริการตรวจสุขภาพบริการด้านการเกษตร การออกหน่วยของส่วนราชการและเอกชนจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด การแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที การจัดเวทีคอนเสิร์ต ของศิลปิน ต่างๆมากมาย
 
2 มีนาคม 2558 , 16:50 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่