ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมสร้างความชุ่มชื้นให้กับเมืองเชียงใหม่

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมสร้างความชุ่มชื้นให้กับเมืองเชียงใหม่ หลังค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศสูงเกินค่ามาตรฐาน 3 วันติดต่อกัน
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในกิจกรรม “สร้างความชุ่มชื้นให้กับเมืองเชียงใหม่” บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมขึ้นกระเช้าฉีดพ่นฝอยละอองและปล่อยขบวนรถฉีดพ่นฝอยละอองเพิ่มความชุ่มชื้นให้อากาศ หลังพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศหรือ PM10 สูงที่สุดที่ 181 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศสูงเกินค่ามาตรฐานติดต่อกันเป็นวันที่ 3 แล้ว ขณะที่มีจุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ถึง1 มีนาคม 2558 จำนวน 256 จุด โดยมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จึงได้บูรณาการหน่วยงาน บุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์รวมทั้งงบประมาณจากทุกภาคส่วน และขอความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ ให้รณรงค์ป้องกันแก้ปัญหามลพิษหมอกควันลดการเผาในที่โล่ง ลดค่าฝุ่นละอองในอากาศที่ปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ค่าฝุ่นละอองและหมอกควันที่สูงเกินค่ามาตรฐาน เนื่องจาก Hot Spot ในประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มขึ้น ซึ่งในขณะนี้ 9 จังหวัดภาคเหนือ มีค่าฝุ่นละอองในอากาศสูงเกินค่ามาตรฐานทุกจังหวัด ดังนั้น จึงต้องบูรณาการทำงานแก้ปัญหา โดยได้มอบหมายให้ทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์รับแจ้งปัญหาไฟป่าหมอกควันตลอด 24 ชั่วโมง ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้เผาทุกรายโดยไม่มีข้อยกเว้น
นอกจากนี้ยังให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เก็บข้อมูลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจในระยะนี้แจกหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลชุมชนเพื่อให้ปัญหา ขณะเดียวกันรับการประสานข้อมูลจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ว่าเครื่องบินขนาดใหญ่ จะมีทัศนวิสัย 2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งหาก มลพิษหมอกควันมีมากเกินไปก็จะส่งผลกระทบกับการบินด้วย
 
3 มีนาคม 2558 , 15:58 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่