รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเสียหายจากเหตุอุทกภัยกว่า 4 ล้านบาท

  
     นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันเนื้อที่กว่า 67 ไร่ เสียหายอย่างหนัก น้ำได้ท่วมสูงกว่า 2 เมตร อาคารสถานที่ อาคารฝึกวิชาชีพ สาธารณูปโภค และอุปกรณ์การเรียนการสอนเสียหายมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท ซึ่งจะต้องดำเนินการฟื้นฟูให้แล้วเสร็จภายในวันอาทิตย์นี้เพื่อให้เปิดการเรียนการสอนทันวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม นี้ ส่วนของอาคารฝึกวิชาชีพและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เสียหายนั้นส่งผลให้การเรียนการสอนบางวิชาต้องหยุดชะงักลง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าอุทกภัยครั้งนี้ภาคเหนือมีโรงเรียนเสียหายอย่างหนัก 40 แห่ง โรงเรียนเอกชน 23 แห่ง สำหรับเชียงใหม่นั้นมี 3-4 แห่ง ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีบุคลากรเสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บ 2 คน ขณะนี้รัฐบาลได้จัดเตรียมงบประมาณสำหรับโรงเรียนรัฐบาลไว้พร้อมแล้ว ส่วนของโรงเรียนเอกชนนั้นสามารถของบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย อีกทั้งงบจากผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดได้เลย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวด้วยว่ามูลค่าความเสียหายในส่วนของสถานศึกษาขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินค่าได้ ต้องรอหลังน้ำลดก่อน ในระยะต่อไปจะให้วิทยาลัยอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคนิค เข้าไปดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและสาธารณูปโภคเป็นการเบื้องต้น ส่วนในที่เสียหายและต้องจัดซื้อใหม่ให้เร่งจัดซื้อโดยด่วนเพื่อมิให้การเรียนการสอนต้องชะงัก อีกทั้งทางโรงเรียนที่ปิดการเรียนการสอนช่วงน้ำท่วมมีสิทธิ์เปิดสอนเสริมได้ตามความเหมาะสม
 
, อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่