ประชาชนชาวเชียงใหม่ชื่นชมน้ำในคนไทยช่วยภัยน้ำท่วม ขณะเดียวกันเสนอให้เร่งรัดโครงการอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนแม่งัดไปยังเขื่อนแม่กวงโดยด่วน เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างครบวงจร

  
     ประชาชนชาวเชียงใหม่ เสนอความคิดเห็นผ่านรายการเสียงสะท้อนจากประชาชนเช้าวันเสาร์นี้ ประชาชนยังพูดคุยปัญหาอุทกภัยครั้งที่ผ่านมาอย่างหลากหลาย โดยเห็นว่าควรมีระบบเตือนภัยถาวรเพื่อประชาชนจะได้เตรียมการหนีภัยทันท่วงที ไม่สูญเสียมากเหมือนคราวที่ผ่านมา ทั้งนี้ชื่นชมกับน้ำใจคนไทยที่ต่างออกมาช่วยเหลือกันโดยไม่มีการแบ่งแยกระหว่างหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ประชาชนได้เสนอให้เร่งรัดโครงการอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนแม่งัดไปยังเขื่อนแม่กวงโดยเร็ว เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างครบวงจร ประชาชนยังได้แสดงความชื่นชมสถาบันการศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ที่ส่งนักศึกษาออกซ่อมแซมรถยนต์ จักรยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประชาชนฟรี ถือเป็นการฝึกงานภาคสนามในสถานการณ์จริง ขณะเดียวกันประชาชนได้แสดงความไม่เห็นด้วยกรณีรัฐบาลมีโครงการสร้างทำเนียบรัฐบาลใต้ดิน เพราะทำเนียบเดิมสร้างได้ไม่นานนัก เห็นควรนำงบประมาณจำนวนนั้นมาจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรหรือชาวประมงจะดีกว่า
 
, อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่