กิจกรรม กาดหลวงแอร์พอร์ต No Foam เนื่องในวันคุ้มครองโลก

  
     ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัดกิจกรรม กาดหลวงแอร์พอร์ต No Foam เนื่องในวันคุ้มครองโลก ให้คนหันมาตระหนักถึงข้อเสียของโฟมที่ต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง 100 ปี
นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยะดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดงานกาดหลวงแอร์พอร์ต No-Foam ณ บริเวณชั้น G ลานอควาเรียม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัดงานดังกล่าวเพื่อรณรงค์งดการใช้บรรจุภัณฑ์จากโฟม และเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยเริ่มต้นโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 มีร้านค้าเข้าร่วมทั้งหมด 88 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยความร่วมมือร่วมใจของร้านค้า ผู้ประกอบการและพันธมิตรทางธุรกิจจากบริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) แม้จะต้องมีภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น แต่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้จัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักในปัญหาภาวะโลกร้อน ที่มีสาเหตุจากกิจกรรมของมนุษย์ในการปล่อยของเสีย ซี่งมีโฟม เป็นบรรจุภัณฑ์ ซึ่งโฟมเป็นขยะที่มีความคงทนและสามารถทนต่อแรงอัดได้สูง ใช้เวลาในการย่อยสลายนานกว่า 100 ปี ก่อให้เกิดมลพิษตามมามากมาย กิจกรรมดังกล่าวจัดในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน
กิจกรรมในงานมีการแสดงแฟชั่นโชว์จากชุดที่ตกแต่งด้วยวัสดุรีไซเคิล กิจกรรมเสวนาให้ความรู้เรื่องโทษของโฟมและธุรกิจบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม การมอบป้ายกาดหลวงแอร์พอร์ต No-Foam ให้กับตัวแทนร้านค้าภายในโซนกาดหลวงแอร์พอร์ต
 
22 เมษายน 2558 , 16:33 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่