การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เตรียมจัดโรด โชว์ เชื่อมโยงจากเหนือสู่ใต้

  
     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เตรียมจัดโรด โชว์ เชื่อมโยงจากเหนือสู่ใต้ เพื่อส่งเสริมการขายให้เกิดการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกันสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ สมาคมโรงเรียนไทยภาคเหนือ และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการขาย Road Show จากภาคเหนือสู่ภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง กับผู้ประกอบลการธุรกิจท่องเที่ยวภาคใต้ ตามเส้นทาง เชียงใหม่ – หาดใหญ่ – สตูล – ตรัง – นครศรีธรรมราช – สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558 โดยความร่วมมือจากสายการบินไทยแอร์เอเชียที่ให้การสนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้
นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดโครงการ Road Show จากเหนือสู่ใต้ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการขายให้เกิดการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปางโดยตรง และยังกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค เพื่อเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดตลาดและขยายฐานตลาดของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยจากภาคใต้และนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปางมากขึ้นด้วย
 
23 เมษายน 2558 , 12:55 น. , อ่าน 1163  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่