สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558

  
     สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558 เปิดโอกาสให้ผู้ใช้แรงงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด
นางกาญจนา กลิ่นทอง แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน เครือข่ายด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัด กำหนดจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558 ภายใต้ชื่องาน แรงงานสมานฉันท์ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงยิมเนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานให้เกิดสมานฉันท์และความเข้มแข็งขององค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้แรงงานได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด
สำหรับกิจกรรมภายในงาน จะมีพิธีทำบุญถวายสังฆทาน ประกวดขบวนพาเหรดต่อต้านยาเสพติด พิธีมอบวุฒิบัตรพนักงานดีเด่น การแข่งขันฟุตซอลระหว่างผู้บริหารสถานประกอบกิจการชายและลูกจ้างหญิง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันลาบ ส้มตำลีลา ประกวดร้องเพลง ประกวดขวัญใจแรงงานและประกวดกองเชียร์
 
23 เมษายน 2558 , 14:13 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่