สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนชาวเชียงใหม่และใกล้เคียง ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม”

  
     สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนชาวเชียงใหม่และใกล้เคียง ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” โดยประชาชนจะได้พบกับ 3 ส่วนของนิทรรศการ ที่ร้อยเรียงเรื่องราวพระราชกรณียกิจและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 รัฐบาลได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้หัวข้อ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม เพื่อเผยแพร่พระจริยวัตรอันงดงามและพระปรีชาสามารถ รวมทั้ง พระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย รวมทั้งประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงกำหนดจัดงานใน 4 ครั้ง ใน 4 ภาคของประเทศ ในส่วนของภาคเหนือ จัดระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ภายในงานแบ่งนิทรรศการฯ ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 พระปรีชาสามารถ ตกแต่งพื้นที่ด้วยการ์ตูนลายฝีพระหัตถ์ จัดแสดงหนังสือพระราชนิพนธ์ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ บทเพลงพระราชนิพนธ์ จุดลงนามถวายพระพร ส่วนที่ 2 พระจริยวัตร จัดแสดงพระฉายาลักษณ์ที่แสดงถึงพระจริยวัตรที่งดงาม เปี่ยมด้วยรอยยิ้ม จำนวน 60 ภาพ และส่วนที่ 3 กรุณาธิคุณ จัดแสดงพระราชกรณียกิจและพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยจะมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ชุด เปลี่ยนความทุกข์ยากเป็นรอยยิ้ม และภาพยนตร์เพลง พระผู้สร้างรอยยยิ้ม
นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจากหลากหลายหน่วยงาน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) การจำหน่ายสินค้าโอท็อป การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ จาก กสทช. การแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีประจำวัน และในวันที่ 24 เมษายน 2558 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน และมีการขับร้องบทเพลง พระผู้สร้างรอยยิ้ม โดยศิลปิน สุพล พัวศิริรักษ์ (เบล สุพล) จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่และใกล้เคียงร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 
23 เมษายน 2558 , 14:14 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่