นิทรรศการพระผู้สร้างรอยยิ้ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  
     นิทรรศการพระผู้สร้างรอยยิ้ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ 23-26 เมษายน 2558 นี้
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งงานจัดระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2558 ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 รัฐบาลได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนจัดนิทรรศการดังกล่าวเพื่อเผยแพร่พระจริยวัตรอันงดงาม และพระปรีชาสามารถ รวมทั้งพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย รวมทั้งประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอาเซียน โดยนิทรรศการแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง พระปรีชาสามารถ ตกแต่งพื้นที่ด้วยการ์ตูนลายฝีพระหัตถ์ บทเพลงพระราชนิพนธ์ และจุดลงนามถวายพระพร ส่วนที่สอง พระจริยวัตร จัดแสดงพระฉายาลักษณ์ที่แสดงถึงพระจริยวัตรที่งดงาม เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มจำนวน 60 ภาพ ส่วนที่สาม พระกรุณาธิคุณ จัดแสดงพระราชกรณียกิจและพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีการฉายภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ ชุด”เปลี่ยนความทุกข์ยากเป็นรอยยิ้ม” และภาพยนตร์ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” และยังมีศิลปิน เบล สุพล พัวศิริรักษ์ ขับร้องบทเพลง พระผู้สร้างรอยยิ้ม และกิจกรรมกาดหมั้วในงาน
สำหรับนิทรรศการพระผู้สร้างรอยยิ้ม จัดที่ภาคเหนือที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2558 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคกลางระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมทุกสงคราม และภาคใต้ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 
24 เมษายน 2558 , 16:52 น. , อ่าน 1172  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่