การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เผยพบปริมาณการใช้ไฟฟ้าช่วงฤดูร้อนในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเพิ่มขึ้น

  
     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เผยพบปริมาณการใช้ไฟฟ้าช่วงฤดูร้อนในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเพิ่มขึ้น โดยจังหวัดเชียงใหม่มีการใช้มากที่สุด แต่คาดว่าจะมีปริมาณไฟฟ้าใช้เพียงพอแม้ในฤดูร้อน
นายเมธี บุญพรหม ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า เขต 1 ภาคเหนือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวถึงสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนปี 2558 ว่า ในส่วนของศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า เขต 1 ภาคเหนือ มีพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา และแม่ฮ่องสอน มีขีดความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 2,500 เมกะวัตต์ ช่วงปีนี้จนถึงปัจจุบันมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเพียงประมาณ 1,100 เมกะวัตต์ แม้คาดการณ์ว่าการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนนี้จะสูงขึ้น แต่รวมแล้วไม่น่าจะเกิน 1,200 เมกะวัตต์ โดยที่จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด จังหวัดเชียงใหม่นั้น ภาพรวมทั้งจังหวัดมีสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้า 18 สถานี มีขีดความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้ารวม 970 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาของปีนี้มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเพียง 450 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นเพียงไม่ถึงร้อยละ 50 ของขีดความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ขณะที่เฉพาะในพื้นที่เขตตัวเมืองเชียงใหม่ มีสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้า 8 สถานี มีขีดความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้ารวม 500 เมกะวัตต์ ที่ผ่านมาพบว่ามีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเพียง 240 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ในช่วงฤดูร้อนนี้แม้ว่าจะมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แต่คาดการณ์แล้วว่าน่าจะมีเพิ่มขึ้นอย่างมากเพียงประมาณ 5% เท่านั้น ซึ่งจากสถิติดังกล่าวทำให้มั่นใจได้ว่าทั้งจังหวัดเชียงเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่รับผิดชอบมีปริมาณกระแสไฟฟ้าเพียงพอใช้อย่างแน่นอน
 
24 เมษายน 2558 , 18:00 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่