แม่หลวงกุ้ง ประกาศไม่ลาออกแล้ว

  
     แม่หลวงกุ้ง ประกาศไม่ลาออกแล้ว พร้อมทำงานแก้ปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่
ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายณรงค์วิบูลย์มา นายกเทศบาลตำบลหนองหอยเป็นประธานการประชุมกรรมการหมู่บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ หมู่ 6 ตำบลหนองหอย มีกรรมการร่วมประชุม 10 คนมีนายอุดม ชัยชนะ กำนันตำบลหนองหอยและ นางสาวสุพัตรวี อยู่แพทย์ หรือแม่หลวงกุ้ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ผู้ใหญ่บ้านที่มีข่าวว่าสวยที่สุดในประเทศไทย ร่วมประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำบาดาลและปัญหาขยะ หมู่บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ ซึ่งไม่สามารถยุติในที่ประชุมได้ ที่ประชุมมุ่งประเด็นความขัดแย้ง ของผู้นำในหมู่บ้านมีที่ปรึกษานายกเทศบาล และรองนายกเทศบาลตำบลหนองหอย ซึ่งกลายเป็นปัญหาให้ นส.สุพัตรวี รับผิดชอบบริหารจัดเก็บเงินค่าน้ำบาดาล ซึ่งหมู่บ้านยกเลิกรูปแบบนิติบุคคลแล้วเสนอให้ เทศบาลตำบลหนองหอยดูแล แต่ไม่มีเงินบริหารจัดการค่าน้ำรวมทั้งค่าเวรยาม ซึ่งก่อนหน้านี้ นส.สุพัตรวีได้ยื่นหนังสือลาออกจากผู้ใหญ่บ้านต่อนายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 แต่นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้ระงับการลาออก และให้เวลาทบทวน 7 วัน
นางสาวสุพัตรวี นำเอกสารชี้แจงแจกให้สื่อมวลชนและแจกให้ผู้เข้าร่วมประชุม บอกถึงสาเหตุของปัญหาในหมู่บ้านและขอยืนยันจะไม่ลาออกแล้ว เอกสารระบุว่า ปัญหาน้ำประปาบาดาลและปัญหาการจัดเก็บขยะตนถือว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองหอยที่ต้องดูแลเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคและการจัดเก็บขยะรวมทั้งดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย สำหรับปัญหาประปาทางกรมทรัพยากรบาดาลต้องจัดเก็บค่าภาคหลวง เมื่อถ่ายโอนจากบริษัทบ้านจัดสรรให้กลุ่มคณะบุคคลและเสนอถ่ายโอนให้เทศบาลตำบลหนองหอยเข้ามาจัดการแก้ไขปัญหา โดยกล่าวว่า ตนมาทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2555 ได้ถูกแรงกดดันจาก นักการเมืองท้องถิ่นที่บุตรชายเคยลงสมัครผู้ใหญ่บ้านแล้วแพ้ตน ถูกกดดันจนถึงขั้นลาออก แต่นับจากนี้จะขอสู้ต่อเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและขอแก้ไขปัญหาให้ท้องถิ่นต่อไป
 
25 เมษายน 2558 , 16:10 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่