27 เมษายน 2558 ดวงอาทิตย์จะตั้งฉากกับกรุงเทพฯ

  
     สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เผย วันที่ 27 เมษายนนี้ ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในแนวตั้งฉากกับกรุงเทพมหานครในเวลาเที่ยงวัน แต่อาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างทางอุตุนิยมวิทยา
ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ในวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลาประมาณ 12.18 น. ตามเวลาประเทศไทย จะเป็นวันที่ดวงอาทิตย์โคจรอยู่ในแนวตั้งฉากกับเขตกรุงเทพมหานครผ่านเหนือศีรษะพอดี การที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกทำให้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ แต่อุณหภูมิจะสูงที่สุดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างทางอุตุนิยมวิทยา ซึ่งอาจส่งผลให้อุณหภูมิไม่สูงที่สุดตามที่คาดการณ์กันไว้ นอกจากนี้ ช่วงเวลาดังกล่าว หากออกไปยืนกลางแดด จะไม่เห็นเงาของตัวเองทอดออกไป เนื่องจากแสงอาทิตย์ส่องลงตรงกลางศีรษะ ทำให้เงาตกอยู่บริเวณใต้เท้าพอดี ทั้งนี้ การที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกเป็นเหตุการณ์ปกติ เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน ระหว่างแนวละติจูด 5-20 องศาเหนือ ประเทศที่อยู่ในเขตร้อนจะมีวันที่ดวงอาทิตย์ผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะมากที่สุดปีละ 2 วัน โดยจะมีคาบการโคจรพาดผ่านแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัดของประเทศไทยจึงเห็นดวงอาทิตย์ผ่านเหนือศีรษะไม่พร้อมกันและในครั้งต่อไปดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่มาอยู่ในแนวตั้งฉากกับกรุงเทพมหานครอีกครั้งช่วงฤดูฝน ประมาณวันที่ 16-17 สิงหาคม 2558
 
26 เมษายน 2558 , 12:09 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่