นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ประจำปี 2558

  
    นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือก 1 ใน 6 เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2558
จากการที่นายอธิปัตย์ มะโนยานะ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือก 1 ใน 6 เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2558 นั้น เจ้าตัวกล่าวว่า รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกจะเป็น นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย ที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสม โดยที่ผ่านมาเป็นนักเรียนทุนของงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน เมื่อได้เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงให้ความสนใจด้านงานวิจัยเป็นพิเศษ และทำผลงานไว้หลายเรื่อง ส่งผลให้ผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอผลงานให้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ สำหรับการเดินทางไปเป็นตัวแทนของประเทศไทย เป็นโอกาสที่จะได้เข้าไปเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ จากอัจฉริยะของโลก และนำมาปรับใช้กับงานของตน จากนั้นจะมีการสร้างเครือข่าย งานวิจัยให้มากที่สุดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งปรึกษาหารือที่ง่ายต่องานวิจัยในอนาคต
 
26 เมษายน 2558 , 12:12 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่