งานเดินเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  
    อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเดินเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะทาง 4 กิโลเมตร
ณ บริเวณหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน เดินเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในงานดังกล่าวมีพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่หลายพันคนพร้อมใจใส่เสื้อสีม่วงเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
กิจกรรมดังกล่าวเริ่มด้วยการแสดงชุดรำเทิดพระเกียรตินารีรัตนา จากศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยเชียงใหม่ จากนั้นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้และถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระฉายาลักษณ์และกล่าวเปิดงานพร้อมนำประชาชนเดินเทิดพระเกียรติฯ ภายในขบวนประกอบด้วย ขบวนดุริยางค์ จากมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ ต่อด้วยขบวนป้ายชื่องาน ขบวนพระบรมฉายาลักษณ์ ขบวนพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน ขบวนธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ขบวนประธานในพิธี นำโดยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานศึกษาตลอดจนประชาชน ชาวจังหวัดเชียงใหม่ โดยเคลื่อนจากบริเวณหน้าหอคำหลวงไปตามเส้นทางถนนราชพฤกษ์ เดินอ้อมกลับที่แยกไฟแดง หน้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสิ้นสุดบริเวณหน้าหอคำหลวง พร้อมรับของที่ระลึกในการจัดงาน รวมระยะทางเดินเทิดพระเกียรติในครั้งนี้ 4 กิโลเมตร
 
26 เมษายน 2558 , 12:12 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่