แม่โจ้โพลล์ เผยผลสำรวจ ความคิดเห็นมัคคุเทศก์ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของไทย

  
     แม่โจ้โพลล์ เผยผลสำรวจ ความคิดเห็นมัคคุเทศก์ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของไทย กว่าร้อยละ 80 ชี้ สาเหตุไกด์เถื่อน เกิดจากกฎหมายและการจัดการของรัฐไม่เด็ดขาด
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและการพยากรณ์ทางการเกษตร(แม่โจ้โพลล์) เผยผลสำรวจความคิดเห็นมัคคุเทศก์หรือไกด์ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของไทย ได้แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ตและตรัง จำนวน 256 ตัวอย่าง ในหัวข้อ “ไกด์เถื่อน...แย่งอาชีพ” สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว พบว่า ไกด์ส่วนใหญ่ทราบเรื่องไกด์เถื่อนเข้ามาแย่งอาชีพ เห็นว่ารุนแรงและวิตกกังวลกับปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ จากการสอบถามถึงสาเหตุของปัญหาไกด์เถื่อน พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 80.86 เห็นว่ากฎหมายและการดำเนินการจัดการของรัฐไม่เด็ดขาด อันดับ 2 ร้อยละ 57.81 เห็นว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่นิยมมาเที่ยวเป็นกลุ่มเล็กๆ จ้างคนจีนที่อาศัยในไทยเป็นไกด์แทน อันดับ 3 ร้อยละ 52.73 เห็นว่าไกด์ที่ถูกกฎหมายในประเทศไม่เพียงพอ และอันดับ 4 ร้อยละ 48.44 เห็นเจ้าหน้าที่ทุจริต
นอกจากนี้ ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาไกด์เถื่อนที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด ไกด์ส่วนใหญ่ตอบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 75.78 มีการเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทยที่ผิดเพี้ยน สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว อันดับ 2 ร้อยละ 74.22 เห็นว่าแย่งอาชีพคนไทยและส่งผลให้รายได้ของผู้ประกอบอาชีพไกด์ถูกกฎหมายลดลง อันดับ 3 ร้อยละ 73.88 พฤติกรรมการทำงานของไกด์เถื่อนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้ประกอบอาชีพไกด์ไทย อันดับ 4 ร้อยละ 72.66 เห็นว่าอาจมีปัญหาต้มตุ๋นและไม่รับผิดชอบนักท่องเที่ยว และอันดับ 5 ร้อยละ 44.53 เกิดการข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย ไกด์ตัวจริงและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ไกด์ มีการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อภาครัฐ คือ ต้องมีกฎหมายที่เข้มงวดจริงจังกับการลงโทษผู้กระทำผิด สงวนอาชีพไกด์ไว้สำหรับคนไทยเท่านั้น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องงดรับสินบนและทุจริต เปิดหลักสูตรอบรมไกด์ใหม่อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและรับฟังความคิดไกด์ต่อการแก้ปัญหา
 
26 เมษายน 2558 , 14:03 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่