ชิ้นส่วนมนุษย์ที่พบที่สุสานหายยา 19 ถุง ไม่ใช่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

  
     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ปฏิเสธชิ้นส่วนมนุษย์ที่พบที่สุสานหายยา 19 ถุง ไม่ใช่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีชิ้นเนื้อจากการผ่าตัด เพื่อส่งตรวจด้านพยาธิวิทยาเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค หรือประเมินความรุนแรงของโรคมะเร็ง เพื่อวางแผนการรักษา เช่น ลำไส้ ปอด กระดูก เต้านม มดลูก และมีรกจากการคลอดบุตรในโรงพยาบาล ตลอดจนศพคดี ศพไร้ญาติ ที่ถูกเจ้าพนักงานตำรวจนำส่งมาเพื่อชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์ รวมถึงเศษชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆจากการเรียนการสอนทางห้องปฏิบัติการ ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ซึ่งการจัดการชิ้นเนื้อและชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์ของคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ในอดีตที่ผ่านมาได้ส่งให้สุสานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ทำการเผาทำลาย และเมื่อหลายปีก่อนเทศบาลนครเชียงใหม่แจ้งว่าไม่สามารถรับดำเนินการต่อไปได้เนื่องจากชิ้นเนื้อที่ส่ง มีจำนวนมากเกินขีดความสามารถของสุสาน โรงพยาบาลจึงได้ติดต่อขอบริการจากสุสานของวัดแห่งหนึ่งนอกเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งได้มีการส่งไปเผาสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ตามปริมาณชิ้นเนื้อและศพแต่ละช่วงเวลา และไม่เคยมีปัญหากับชุมชนใกล้เคียงวัดดังกล่าวเลย สำหรับ กรณีที่เป็นข่าวพบชิ้นเนื้อจำนวนมาก รอการเผาทำลาย ที่สุสานหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นั้น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นชิ้นเนื้อของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ แต่อย่างใด
 
27 เมษายน 2558 , 14:05 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่