จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ดำรงธรรมรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ดำรงธรรมรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวย้ำ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นภัยพิบัติใหญ่ มีการสูญเสียมาก จำเป็นที่เพื่อนมนุษย์ต้องช่วยเหลือกัน
จากกรณีที่เกิดแผ่นไหวในประเทศเนปาล ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายพันคน ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดรับบริจาคสิ่งของในรูปแบบอาหารสำเร็จรูป พร้อมรับประทานกับน้ำดื่ม รวมถึงอุปกรณ์กันหนาวที่บรรจุหีบห่อแล้วและเงินสด ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ที่เปิดทำการอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ทยอยมาบริจาคบ้างแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างการเปิดบัญชีเพื่อช่วยเหลืออีกช่องทางหนึ่ง ประเทศเนปาลเป็นเมืองพี่เมืองน้องและนับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกับประเทศไทย ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นภัยพิบัติใหญ่ มีการสูญเสียมาก จำเป็นที่เพื่อนมนุษย์ต้องช่วยเหลือกัน
ด้านมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เชิญชวนบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลเช่นกัน โดยจะรวบรวมเงินบริจาคส่งผ่านรัฐบาลหรือองค์กรช่วยเหลือระหว่างประเทศ โดยสามารถบริจาคได้ที่ บัญชี มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 667-260962-6 ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 521-0-54330-7 ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 557-2-01194-3 และหลังจากการโอนเงินบริจาคแล้วสามารถส่งหลักฐานมาทางโทรสารหมายเลข 0-5394-3200 หรือผู้มีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5394-3499
 
27 เมษายน 2558 , 18:00 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่