องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

  
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล เน้นรับบริจาคเป็นเงินสดเพื่อง่ายต่อการส่งต่อไปช่วยเหลือ
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว “หัวใจเชียงใหม่ส่งไปเนปาล” เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมโลกของเราครั้งนี้ รุนแรงมาก มียอดผู้เสียชีวิตหลายพันคน และยังเกิดอาฟเตอร์ช็อคอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ มาร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ เพื่อที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะได้นำเงินที่ได้รับบริจาคไปสมทบผ่านสถานทูตเนปาลประจำประเทศไทย เพื่อส่งต่อไปช่วยเหลือชาวเนปาลต่อไป ตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้มาบริจาคเงินไม่ต่ำกว่าล้านบาท ขณะที่วันแรกของการเปิดรับบริจาค มีผู้มาบริจาคแล้วหลายแสนบาท และเมื่อได้ปริมาณเงินมากเพียงพอแล้ว จะปิดรับบริจาค โดยขอรับบริจาคเป็นเงินสดเพื่อง่ายต่อการส่งต่อ
ทั้งนี้ นอกจากประชาชนจะสามารถบริจาคได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ตั้งจุดรับบริจาคบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ยังสามารถบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชื่อบัญชี ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนปาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 983-2-84443-6 บัญชีประเภทออมทรัพย์ ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย
 
28 เมษายน 2558 , 16:29 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่