โครงการปลูกป่าล้านกล้ามหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  
     กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือ จัดโครงการปลูกป่าล้านกล้ามหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลโทสาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 พร้อมร่วมปลูกต้นอินทนิลบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จำนวน 16 ต้น สำหรับโครงการนี้ กำลังพลในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัด กว่าแสนคน จะดำเนินการปลูกต้นอินทนิล ทองกวาว ราชพฤกษ์ เสี้ยวป่า และชมพูพันธุ์ทิพย์ ในพื้นที่มหาวิทยาลัย และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม โดยตั้งเป้ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งร่วมปลูกต้นไม้ แห่งละ 125,000 ต้น ซึ่งนอกจากจะช่วยฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรม ป่าชุมชน ให้มีความสมบูรณ์ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนเป็นการปลูกป่าในใจคน ให้มีจิตสำนึกรักหวงแหนป่า ทั้งยังเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ 8แห่ง และกองทัพภาคที่ 3 เพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าต่อประเทศต่อไป โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 2 เมษายน 2559
 
28 เมษายน 2558 , 18:05 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่