ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดหมายสภาพอากาศในเดือนพฤษภาคม 2558

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดหมายสภาพอากาศในเดือนพฤษภาคม 2558 ประชาชนควรระวังอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้
นายวรพจน์ คุณาวิวัฒนางกูร ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ รายงานการคาดหมายสภาพอากาศในเดือนพฤษภาคม 2558 ว่า ในเดือนพฤษภาคมนี้ หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนืออากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปในตอนกลางวัน กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 36 -41 องศาเซลเซียส โดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงได้ในบางพื้นที่ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงครึ่งแรกของเดือน อากาศจะร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด ประมาณ 35-37 องศาเซลเซียส บริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด 11 – 16 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตาม ช่วงต้นเดือนนี้ ประชาชนควรระมัดระวังภัยธรรมชาติ อาจมีความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามัน แล้วทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนและมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวเข้าใกล้ด้านตะวันตกของประเทศไทย ทำให้บริเวณภาคเหนือตอนบนมีปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มมากขึ้น อาจเกิดอุทกภัยได้
 
29 เมษายน 2558 , 18:00 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่