ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

  
     ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนยังเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และยังเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาลอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ว่า สถิติการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึงปัจจุบัน มีการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จำนวน 738 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการ 650 เรื่อง ยุติแล้ว 88 เรื่อง มีผู้มาใช้บริการกว่า 14,000 คน เรื่องที่มีการร้องเรียนมากเป็นอันดับ 1 คือ การขอความช่วยเหลือ รองลงมา คือ เรื่องเดือดร้อนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนหน่วยงานของรัฐ ตามลำดับ สำหรับศูนย์บริการร่วมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน มีผู้มาใช้บริการแล้วเกือบ 130,000 ราย ส่วนใหญ่มาใช้บริการชำระค่าบริการสาธารณูปโภค ใช้บริการไปรษณีย์ งานบัตรประชาชน ชำระภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริการอื่นๆ สำหรับประเด็นเน้นย้ำ ขอให้ศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอ รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ทางจังหวัดทราบภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน ก่อนเวลา 16.30 น.
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ ได้สนองนโยบายรัฐบาลในการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เป็นจุดรวบรวมการรับบริจาคสิ่งของและเงิน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ตั้งแต่เปิดทำการมามีผู้มาบริจาคเงินแล้วกว่า 50,000 บาท และมีบริษัทน้ำดื่ม ประสงค์จะบริจาคน้ำแร่บรรจุขวดอีกจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดกำลังหาแนวทางดำเนินการเพื่อให้ง่ายต่อการจัดส่งไปช่วยเหลือต่อไป
 
29 เมษายน 2558 , 18:02 น. , อ่าน 1167  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่