จังหวัดเชียงใหม่ วางมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย ช่วงวันหยุดยาวเดือนพฤษภาคมนี้

  
     จังหวัดเชียงใหม่ วางมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย ช่วงวันหยุดยาวเดือนพฤษภาคมนี้ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เฝ้าระวังจุดที่มีนักท่องเที่ยวและประชาชนไปรวมตัวกันมากๆ
นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงมาตรการการรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาวเดือนพฤษภาคม 2558 นี้ ว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ จึงทำให้ในเดือนพฤษภาคม 2558 มีวันหยุดราชการต่อเนื่องกัน 4 วัน ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2558 ซึ่งในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องนี้ อาจมีผู้ไม่หวังดีฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์หรือก่อเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันเหตุ กระทรวงมหาดไทย จึงได้สั่งการให้จังหวัดเชียงใหม่ กำชับส่วนราชการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด หมั่นตรวจตรา เฝ้าระวังสิ่งผิดปกติต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการสร้างสถานการณ์และการก่อเหตุที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ กรณีหากพบเห็นบุคคล วัตถุ หรือสิ่งผิดปกติที่อาจก่อให้เกิดเหตุขึ้นในพื้นที่ ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยและสถานีตำรวจที่รับผิดชอบในพื้นที่ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้บังคับบัญชาทราบทันที และให้เฝ้าระวังสถานที่สำคัญ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ สถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน โรงแรมที่พัก และสถานที่ที่มีชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวไปรวมตัวกันมากๆ
 
29 เมษายน 2558 , 19:45 น. , อ่าน 1164  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่