งานรำลึก 80 ปี วันแรกของการเปิดใช้ถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพ

  
     งานรำลึก 80 ปี วันแรกของการเปิดใช้ถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพ จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงครูบาศรีวิชัยที่นำศรัทธาชาวล้านนาร่วมกันสร้างถนนขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ และนำรถยนต์คันแรก ขึ้นสู่ดอยสุเทพ
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะศรัทธาประชาชนจำนวนมาก ร่วมงานวันรำลึก 80 ปี วันแรกของการเปิดใช้ถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เชิงดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรำลึกถึงครูบาศรีวิชัยผู้นำมวลชนบุกเบิกสร้างถนนขึ้นสูดอยสุเทพ และเพื่อรำลึกถึงคุณความดีของครูบาศรีวิชัยที่ได้บูรณปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซมวัดวาอารามโบราณสถาน ทั่วแผ่นดินล้านนา โดยมีการเคลื่อนขบวนแห่ นำโดยรถยนต์โบราณที่มีหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยนั่งรถไปด้วย พร้อมต้นครัวตานขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาได้ถือฤกษ์ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2477 ลงจอบแรกในการทำถนนขึ้นสู่ยอดดอยสุเทพเพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขึ้นไปสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งหลวงศรีประกาศและเจ้าแก้วนวรัฐ ซึ่งเป็นเจ้าหลวงเชียงใหม่ ได้กราบอาราธนาครูบาศรีวิชัยมาเป็นผู้นำในการสร้างถนนเส้นดังกล่าว จนเป็นที่มาของการรวบรวมพลังศรัทธาผู้คนจากหลายจังหวัดเช่น ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เชียงแสน ตลอดจนแถบชายแดนพม่า มาช่วยกับบูรณะเส้นทางความยาว 11 กิโลเมตร 530 เมตร และแล้วเสร็จจนสามารถเปิดใช้ถนนได้เมื่อ 30 เมษายน 2478 หรือเมื่อ 80 ปีก่อน โดยใช้เวลาเพียง 5 เดือนกับ 22 วัน สำหรับวันเปิดถนนให้รถขึ้นดอยสุเทพเป็นครั้งแรกเมื่อ 79 ปีก่อนนั้น ครูบาศรีวิชัย ครูบาเถิ้ม หลวงศรีประกาศ เถ้าแก่โหงวและบุคคลอื่นๆ ซึ่งมีส่วนร่วมในการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ มาชุมนุมอยู่กันอย่าพร้อมพรั่งเพื่อรอเวลาที่เจ้าแก้วนวรัฐเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่จะมาทำพิธีเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพ และนั่งรถยนต์ขึ้นดอยสุเทพเป็นครั้งแรก เมื่อรถยนต์ของเจ้าแก้วนวรัฐมาถึงปะรำพิธีที่เชิงดอยสุเทพ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และก็ประทับรถยนต์ขึ้นไปตามถนนที่เพิ่งสร้างเสร็จ จนกระทั่งถึงเชิงบันไดนาควัดพระบรมธาตุวัดดอยสุเทพใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษตามสภาพถนนที่เป็นเพียงดินในครั้งนั้น เจ้าแก้วนวรัฐเสด็จขึ้นไปทรงนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ แล้วประทับรถยนต์เสด็จสู่นครเชียงใหม่ ถนนสายดังกล่าวเมื่อสร้างเสร็จใหม่ ๆ มีชื่อว่า ถนนดอยสุเทพ ครั้นต่อมาก็ได้เปลี่ยนเป็นถนนศรีวิชัย เพื่อเป็นเกียรติแก่ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งลานนาไทยซึ่งเป็นประธานในการสร้างถนนสายนี้
 
30 เมษายน 2558 , 16:53 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่