ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสภาพเวียงกุมกามและบริเวณรอบเมืองหลังประสบภัยน้ำท่วม

  
    บ่ายวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2548 นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปตรวจสภาพความเสียหายของเวียงกุมกาม ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมจนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก แม้ขณะนี้น้ำจะลดลงแล้วแต่ภายในบริเวณเวียงกุมกามบางแห่งยังมีน้ำขัง และยังมีสภาพความเสียหายให้เห็นอยู่ทั่วไป โดยขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายและแนวทางการบูรณะซ่อมแซมได้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า เวียงกุมกามเป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเชียงใหม่ มีวัดรวมกันถึง 37 วัด ที่ถูกน้ำท่วมถึง 30 วัด แม้จะสามารถสูบน้ำออกเกือบหมดแล้ว แต่การบูรณะฟื้นฟูต้องใช้ผู้มีความรู้ความชำนาญเพราะมีความละเอียดอ่อน โดยได้มอบให้ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ดำเนินการโดยเร็วที่สุด รวมทั้งให้ร่วมกับอำเภอสารภี คิดหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ให้น้ำท่วมบริเวณนี้อีกในอนาคต เพราะการฟื้นฟูบูรณะทำได้ยาก
นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางไปตรวจสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้รับความเสียหายและกำลังทำการฟื้นฟู ทั้งโรงเรียน ถนน ริมตลิ่งแม่น้ำปิง และฝายกั้นน้ำ รวมทั้งการทำความสะอาดถนนหนทางเพื่อให้เชียงใหม่กลับมามีความสวยงามดังเดิม
 
, อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม ///// 21 สิงหาคม 2548