สถานที่ราชการอาคาร บ้านเรือน ในสังกัดสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 เสียหายจากอุทกภัยมูลค่าเบื้องต้น 20 ล้านบาท

  
     พลตำรวจโทภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมด้วยนายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 และนางพอฤทัย ชินวัตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แจกถุงยังชีพให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ประสบอุทกภัย ซึ่งในส่วนของตำรวจ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 มีครอบครัวตำรวจที่ประสบภัย 500 ครอบครัว โดยน้ำท่วมอย่างหนักที่ สภอ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ,สภอ.แม่สรวย จ.เชียงราย ,สภอ.ท่าวังผาและ สภอ.เมือง จ.น่าน และสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 โดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวว่ามูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 20 ล้านบาท ทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ๆ ได้มอบนโยบายให้เกลี่ยอัตรากำลังจากพื้นที่ที่ไม่ประสบภัยไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัย โดยในช่วงเกิดอุทกภัยที่ผ่านมาไม่มีคดีเกี่ยวกับการโจรกรรมทรัพย์สินในพื้นที่ภาคเหนือเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด
 
, อ่าน 1169  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่