เทศบาลนครเชียงใหม่ ออกพ่นยากำจัดยุงลาย หลังพบมีผู้ป่วยคาดว่าเป็นไข้เลือดออกเสียชีวิตแล้ว 1 คน

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่นำ เจ้าหน้าที่ออกรณรงค์ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลังพบบุคลากรเสียชีวิต 1 ราย สงสัยป่วยเป็นไข้เลือดออก คาดสถานการณ์แพร่ระบาดปีนี้รุนแรง นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ออกทำการรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก และฉีดพ่นสารเคมีจำกัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก หลังจากมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เสียชีวิตจำนวน 1 ราย เบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจจะเสียชีวิตเนื่องจากป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก อยู่ระหว่างรอผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันที่ชัดเจนอีกครั้ง นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย เนื่องจากย่างเข้าสู่ช่วงฤดูฝนที่เป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งโรคนี้มียุงลายเป็นพาหะ จึงได้มีการเร่งทำการรณรงค์เพื่อป้องกันล่วงหน้า โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ออกฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ไว้ก่อนเพื่อเป็นการป้องกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งที่มีผู้คนเป็นจำนวนมาก หากมีการแพร่ระบาดของโรคแล้วจะส่งผลกระทบอย่างมาก นอกจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ยังจะดำเนินการรณรงค์และออกฉีดพ่นสารเคมีตามมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ ด้วย ทั้งนี้จากการคาดการณ์เชื่อว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในปีนี้น่าจะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้กำหนดแผนออกรณรงค์พ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้ง 96 ชุมชนในช่วง เดือนมิถุนายน-กันยายน 2558 อย่างไรก็ตามมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือประชาชนในการร่วมกันกำจัดและควบคุมโรคด้วย โดยการเก็บขยะภายในบ้าน ปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิด จัดการสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อยไม่มีน้ำขัง รวมทั้งควรนอนในมุ้งและไม่ปล่อยให้ถูกยุงกัด หากป่วยเป็นไข้หรืออาการป่วยต้องสงสัยควรพบแพทย์เพื่อทำการรักษาทันที ……………………………………………………………………….
 
13 มิถุนายน 2558 , 22:17 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่ //// 13 มิ.ย.58