ทัวร์พนักงานจีนสัมผัส 3 แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในเชียงใหม่

  
    คณะทัวร์นักท่องเที่ยวจีนกลุ่มแรกจากบริษัทประกันชีวิตใหญ่อันดับ 2 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม 3 จุดในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างประทับใจ
กลุ่มนักท่องเที่ยวกว่าร้อยคนจากทั้งหมด 1500 คน จากบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่อันดับสองของจีน กลุ่มแรกมาเที่ยวเชียงใหม่ โดยวันแรก ได้สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม 3 แห่ง ได้แก่ ดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วงค่ำได้รับประทานอาหารเย็น พร้อมชมชุดการแสดงทางวัฒนธรรมล้านนา ที่ร้านคุ้มขันโตก ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก บรรยากาศภายในร้านเต็มด้วยรอยยิ้ม และประทับใจ
นายอนุสรณ์ หยาง มัคคุเทศก์ผู้ดูแลนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวต่างชื่นชมว่าบนดอยสุเทพ และพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ มีอากาศดี เย็นสบาย งดงามเต็มไปด้วยธรรมชาติ โดยมีโปรแกรมในวันถัดไปที่อำเภอแม่แตง นักท่องเที่ยวจะได้ไปเที่ยวปางช้าง ล่องแพแม่น้ำแม่แตง และขี่เกวียน ซึ่งในส่วนของการนั่งช้างนั้นนักท่องเที่ยวจีนชอบมาก หากมาเที่ยวยังเชียงใหม่จะต้องมีโปรแกรมนั่งช้างให้ได้ แม้ว่าในขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นช่วงฤดูฝนก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค เพราะส่วนมากฝนจะตกในช่วงเย็น จึงสามารถท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่วางไว้ได้ โดยมัคคุเทศก์ได้บอกกล่าว ชี้แจง ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามเมื่ออยู่เมืองไทย ก่อนจะเข้าเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งทุกคนเข้าใจดี …
 
13 มิถุนายน 2558 , 22:18 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่