โครงการเชียงใหม่น่าปั่นจักรยาน

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการ เชียงใหม่น่าปั่นจักรยาน เส้นทาง ปั่นทดสอบพลังน่อง ท่องสวนสัตว์
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ เชียงใหม่น่าปั่นจักรยาน เส้นทาง ปั่นทดสอบพลังน่อง ท่องสวนสัตว์ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมที่สำคัญ และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยโครงการเชียงใหม่น่าปั่นจักรยาน เป็นโครงการที่ส่งเสริมมิติการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ด้านวัฒนธรรม ธรรมชาติ โดยใช้จักรยานเป็นพาหนะในการท่องเที่ยว
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยว ตลอดจนให้ความสำคัญในเรื่องการจัดทำเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักปั่นจักรยานที่มีมาตรฐานและปลอดภัย เริ่มจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ไปถึงห้วยตึงเฒ่า ระยะทางทั้งหมด 12 กิโลเมตร โดยโครงการเชียงใหม่น่าปั่นจักรยาน มีทั้งหมด 9 เส้นทางด้วยกัน
 
14 มิถุนายน 2558 , 14:39 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///////// 14 มิ.ย.58