14 มิถุนายน วันผู้บริจาคโลหิตโลก

  
    กาชาดจังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก “World Blood Donor Day 2015”
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2558 ซึ่งจะตรงกับวันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 และมีสโลแกนประจำปีนี้ว่า “Give freely, Give often Blood donation matters บริจาคโลหิตทุก 3 เดือน ยิ่งให้ ยิ่งได้สุขภาพดี
ภายในงานมีการมอบรางวัลแก่หน่วยอำเภอที่มียอดบริจาคโลหิตสูงสุด 3 อันดับในปี 2557 ได้แก่ อันดับ 1 อำเภอแม่แจ่ม มียอดบริจาคโลหิต 1,065 ยูนิต อันดับ 2 อำเภอฝาง มียอดบริจาคโลหิต 1,010 ยูนิต และอันดับ 3 อำเภอหางดง มียอดบริจาคโลหิต 813 ยูนิต ซึ่งในปีนี้มีการประกวดสปอตวิทยุเพื่อรณรงค์การบริจาคโลหิตในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นายปฏิภาณ สุธีร์ภิญโญ จากผลงานเรื่อง “บริจาคโลหิต” โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะส่งไปยังศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนเผยแพร่ในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
 
14 มิถุนายน 2558 , 14:45 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///////// 14 มิ.ย. 58