ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุ กรณีฟอร์เวอร์ดเมลล์ผ่านโซเซียลออนไลน์ เกี่ยวกับการก่อสร้างศูนย์ผลิตอาหารฮาลาลที่อำเภอดอยหล่อ เป็นข้อความเท็จ

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุ กรณีฟอร์เวอร์ดเมลล์ผ่านโซเซียลออนไลน์ เกี่ยวกับการก่อสร้างศูนย์ผลิตอาหารฮาลาลที่อำเภอดอยหล่อ เป็นข้อความเท็จ ให้กอ.รมน.จังหวัด หาตัวผู้โพสต์ข้อความที่สร้างความเสียหาย ก่อความเข้าใจผิดเป็นวงกว้าง
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ผ่านโซเชียลเน็ตเวอร์ค ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เสนอเงินเพื่อให้มีการจัดตั้งศูนย์ผลิตอาหารฮาลาลที่อำเภอดอยหล่อ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้างนั้น เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เรื่องดังกล่าวเดิมจังหวัดเคยมีโครงการจะเปลี่ยนสีพื้นที่ดังกลาวเพื่อให้เป็นพื้นที่สร้างโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่จะเป็นศูนย์กลางผลิตอาหาร ซึ่งรวมถึงอาหารฮาลาลด้วย ซึ่งตลาดอาหารฮาลาลก็เป็นที่น่าจับตา เนื่องจากประชากรมุสลิมในโลกมีกว่าสองพันล้านคน จาก 60 ประเทศ เบื้องต้นสำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับหหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เสนอขอพื้นที่กรมธนารักษ์เพื่อใช้พื้นที่ดังกล่าวจริง เนื่องจากเป็นพื้นที่ว่างและกันดาร หากเปลี่ยนเป็นสวนอุตสาหกรรม จะสร้างเศรษฐกิจ และรายได้สู่พื้นที่ เรื่องอยู่ระหว่างขั้นตอน 90 วัน ที่ผังเมืองจะประกาศ ซึ่งปัจจุบันมีผู้เสนอชื่อไม่เห็นด้วยเกินกว่าร้อยละ 50 และจะครบกำหนดในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ซึ่งจังหวัดจะเสนอให้หน่วยที่ขอถอนเรื่องไปและแสวงหาพื้นที่ใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมลำพูนหรือที่อื่น ทั้งนี้ขอทำความเข้าใจว่า ฮาลาล คือของกิน ของใช้ที่ตราสัญลักษณ์รับรอง เพื่อให้ผู้บริโภคชาวมุสลิมมั่นใจว่าผลิตตามกระบวนการที่ไม่ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม การทำสวนอุตสาหกรรม เพื่อจะได้ทำอย่างครบวงจร ทั้งกระบวนการผลิต ตรวจสอบง่าย ที่เดียว มีการออกตรารับรอง มีการตรวจสอบในที่เดียวกัน โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปตรวจสอบไกล ไม่เกี่ยวกับศาสนา ขออย่าดึงศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง ขอให้รับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ อย่าทำลายโอกาสของตัวเอง การมีศูนย์นิคมอุตสาหกรรมอยู่ ความเจริญจะตามมา เหตุที่เลือกเชียงใหม่เนื่องจากเป็นศูนย์กลางผลิตพืชเกษตร และอาหาร เป็นฟู๊ดวาเลย์ แต่หากคนในพื้นที่ไม่ต้องการ ก็จะไม่มีการก่อสร้าง ล่าสุดได้ให้ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบ หาตัวผู้ส่งข้อความดังกล่าว ที่ก่อให้เกิดความเสียหายและสร้างความเข้าใจผิด หากพบตัวจะเชิญมาปรับทัศนคติ ทำความเข้าใจ
ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีโรงงานที่ผลิตอาหารฮาลาล 157 แห่ง ในจำนวนนี้มีเจ้าของเป็นทั้งผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ และมีถนนฮาลาล อยู่ที่บริเวณมัสยิดบ้านฮ่อ ด้านหลังตลาดไนท์บาร์ซ่า
 
16 มิถุนายน 2558 , 15:04 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พิมลกัลย์ สวท.เชียงใหม่ //////// 16 มิ.ย.58