เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดสัมมนาเรื่อง “POST AEC SMEs เชียงใหม่ รุก – รับ อย่างไร” เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “POST AEC SMEs เชียงใหม่ รุก – รับ อย่างไร” ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาบทบาท และเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นผู้นำการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยวระดับโลก และได้รับรางวัลเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดของประเทศไทยจากการโหวตของนักท่องเที่ยวชาวจีน
การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปีนี้ เป็นเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ เตรียมความพร้อมในด้านข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นเสาหลักสำคัญ โดยมีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลที่จะนำมาเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์
การสัมมนาดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน แนวทางการเตรียมตัว เตรียมพร้อม รับมืออย่างไรบ้าง ผลกระทบเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รู้เท่าทันสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับอาชีพของตนเองได้
 
18 มิถุนายน 2558 , 16:56 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ //// 18 มิ.ย. 58