งานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้ว

  
     งานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้ว มีมะม่วงพันธุ์ดีหลากหลายสายพันธุ์มาแสดงและจำหน่าย เปิดตลาดมะม่วงเชียงใหม่ สู่สากล
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ปีที่ 2558 ณ บริเวณลานจอดรถศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และภาคเอกชน จัดงานดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีการผลิตและการบริโภคมะม่วงที่มีคุณภาพและปลอดภัย ก่อให้เกิดการเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างเกษตรกรและชาวสวนมะม่วง ผู้ประกอบธุรกิจมะม่วง ขยายฐานตลาดส่งออกมะม่วง อีกทั้งจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตลาดมะม่วงเชียงใหม่มีทั้งในและต่างประเทศ มีมูลค่าการส่งออกไม่ต่ำกว่าปีละ 300 ล้านบาท จึงต้องดูแลให้ดีตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ
กิจกรรมในงานมีการออกรานและจำหน่ายมะม่วงราคาชาวสวนและของดีเมืองเชียงใหม่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 25 อำเภอ นิทรรศการองค์ความรู้มะม่วงนอกฤดูแบบครบวงจรของสถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน การสาธิตขยายพันธุ์มะม่วงและการถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกมะม่วงนอกฤดู การประกวดผลผลิตมะม่วง ยำมะม่วง และส้มตำมะม่วงลีลา แกะสลักมะม่วง เปิดให้เที่ยวชมสวนมะม่วงเพื่อการส่งออก จำหน่ายกล้าพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี สินค้าชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพการเกษตร
 
18 มิถุนายน 2558 , 17:28 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่