น้ำ 2 เขื่อนใหญ่วิกฤติชลประทานขอเลื่อนข้าวนาปรังไปอีกครึ่งเดือน

  
     สถานการณ์น้ำใน 2 เขื่อนใหญ่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าขั้นวิกฤติ ชลประทานที่ 1 เตือน ให้เลื่อนการทำนา ยืนยันช่วงต้นเดือนหน้าจะส่งน้ำให้เตรียมแปลงเพาะปลูก และตกกล้า
นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักชลประทานที่ 1 เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 83 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 31 ของความจุอ่าง เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำประมาณ 32 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 13 ของความจุอ่าง โดยอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 12 อ่าง มีปริมาณน้ำรวม 17 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 20 ของความจุอ่าง มีปริมาณน้ำรวมน้อยกว่า ปี 2557 จำนวน 6.89 ล้านลบ.ม. และมีอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำน้อยกว่าร้อยละ 50 จำนวน 10 อ่าง คือ อ่างฯ แม่ออน, อ่างฯ แม่จอกหลวง, อ่างฯ แม่โก๋น, อ่างฯ ห้วยมะนาว, อ่างฯ โป่งจ้อ, อ่างฯ ห้วยเดื่อ, อ่างฯ แม่แหลงหลวง, อ่างฯ แม่ตูบ, อ่างฯ สันหนอง และ อ่างฯ แม่ทะลบหลวง ขณะนี้เชียงใหม่กำลังพบกับวิกฤติฝนทิ้งช่วงจึงอยากขอให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในจังหวัดเชียงใหม่ เลื่อนการปลูกข้าวไปประมาณครึ่งเดือน ถึงต้นเดือนกรกฎาคม ซึ่งคาดว่าฝนจะตกมากขึ้น โดยชลประทาน เชียงใหม่ จะจัดส่งน้ำเพื่อให้เตรียมแปลง และตกกล้าอย่างแน่นอน สำหรับน้ำดิบเพื่อการอุปโภค - บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่ แม้ว่าปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ กำลังอยู่ในขณะวิกฤติ แต่จากการบริหารจัดการน้ำของทางชลประทานขอยืนยันว่ายังมีเพียงพอสำหรับการผลิตน้ำประปาอย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตามจากการสำรวจผืนนาในพื้นที่ อ.สันทราย และ อ.ดอยสะเก็ด จำนวนหลายร้อยไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่นาที่อยู่ใกล้กับเขื่อนแม่กวงอุดมธารา พบว่าชาวนาส่วนใหญ่ยังไม่กล้าตกกล้าเนื่องจากตามลำน้ำเหมืองมีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเริ่มต้นกระบวนการการปลูกนาข้าว ทั้งนี้ยังชาวนามีอีกบางส่วนได้เตรียมพื้นที่โดยการไถพรวนผืนนาเพื่อรอตกกล้าในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึง
 
18 มิถุนายน 2558 , 18:45 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่