จังหวัดเชียงใหม่เปิดเส้นทางสล่า 2 เส้นทาง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

  
    จังหวัดเชียงใหม่เปิดเส้นทางสล่า 2 เส้นทาง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ปรับแต่งอัตลักษณ์เพื่อสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยว
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมของชุมชนตามเส้นทางถนนสายวัฒนธรรม “เส้นทางสล่า” ตามโครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างโครงการเสริมและปรับแต่งอัตลักษณ์ เพื่อสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสล่าหรือช่างเป็นภูมิปัญญาที่แสดงถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมและพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม สู่การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 2 เส้นทาง ประกอบด้วยเส้นทางสล่าสายใต้ อำเภอเมืองเชียงใหม่-หางดง-สันป่าตอง เยี่ยมชมชุมชนวัวลาย วัดศรีสุพรรณ ชุมชนหมื่นสาร และชุมชนนันทาราม อำเภอเมือง ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง ,ชุมชนบ้านป่าตาล มหัศจรรย์ดินยิ้ม และชุมชนไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอหางดง ,พิพิธภัณฑ์และศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่ ,ชุมชนแกะสลักไม้บ้านกิ่วแลน้อย อำเภอสันป่าตอง ซึ่งหากนำทุนทางวัฒนธรรมเหล่านี้มาสร้างคุณค่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมาก
นอกจากนี้ยังมีเส้นทางที่ 2 ชุมชนบ้านแป๋งจ้องบ้านบ่อสร้าง, บ้านอนุรักษ์กระดาษสา ,เฮือนศิลป์ใจ๋ยอง สล่าช่างแต้ม,กลุ่มไม้แกะสลัก-ปั้นจ๊าง อำเภอสันกำแพง และเชียงใหม่ศิลาดล อำเภอดอยสะเก็ด โดยจะเดินทางไปเปิดเส้นทางร่วมกันในวันที่ 26 มิถุนายน 2558
 
19 มิถุนายน 2558 , 19:46 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่ ///////////// 19 มิ.ย.58